Descrición

TolaA proba Torre de Londres (TOL) pódese definir sinteticamente como un planificación e proba de resolución de problemas, habilidades que se devolven á esfera das funcións executivas, axeitadas para individuos de 4 a 13 anos. O material empregado consiste nun instrumento formado por tres chanzos de lonxitude crecente e tres bolas de diferentes cores (vermello, verde e azul). A tarefa do neno é levar as bolas a unha certa configuración mostrada polo examinador, empregando a menor cantidade de movemento posible e seguindo algunhas regras simples.

Esta proba permite estimar as habilidades fundamentais na vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe, como a aprendizaxe planificación, a tendencia aimpulsividade eo rixidez cognitiva.

Conclusións: puntos fortes e débiles

VANTAXES

Esta proba permite aanálise detallada do desempeño do tema examinado. De feito, o rendemento avalíase con varios parámetros que indican a capacidade de planificación, a velocidade de resolución e o número de movementos empregados para resolver os elementos (que permiten ter unha idea da impulsividade e da velocidade de procesamento), o número de violación de regras (mala flexibilidade cognitiva). Isto non é posible na versión da Torre de Londres incluída na BVN 5-11 e na BVN 12-18, no que só se ten en conta o número de elementos superados, sen avaliar cuantitativamente o número de intentos, o tempo de planificación e a violación do número de regras.


dEFECTOS

Por outro lado pódense enumerar dous defectos desta proba: o primeiro é o falta de calibración para maiores de 13 anos, o segundo é oambigüidade un parámetro: para o planificación do tempo non se ten en conta o número de intentos realizados para resolver cada elemento.

Sen dúbida é unha proba moi útil na práctica clínica de avaliación neuropsicolóxica. Comprender os métodos de resolución de problemas dun individuo contribúe polo menos en parte a explicar as dificultades que poden atopar algúns nenos na execución dalgunhas tarefas de tipo escolar, unha de todas, a capacidade de establecer a solución correcta a un problema matemático, independentemente a presenza ou ausencia de problemas no cálculo.

Compra a Torre de Londres en Amazon
Outras probas neuropsicolóxicas

[amazon_link asins=’887946941X,8861375707,8879467190,8861374441,8860304199′ template=’ProductGrid’ store=’training05b-21′ marketplace=’IT’ link_id=’0ad37389-ea03-11e6-8afd-c5903d183969′]

Comece a escribir e prema Enter para buscar

de erro: O contido está protexido !!