Descrición

Bia

Como o nome indica, o BIE trátase dunha batería de probas para avaliar as funcións cognitivas que normalmente carecen de nenos e mozos con déficits de atención. En concreto, hai unha serie de probas para avaliar distintos compoñentes relacionados attenzione e funcións executivas. Ademais destes, tamén se pon a disposición do médico cuestionarios para explorar o punto de vista subxectivo do tema examinado, pais e profesores.

Estas son as ferramentas presentes na batería:


1 - Proba das Granotes

É unha proba que implica o uso de atención sostida, selectiva e inhibición da resposta motora. Pódese considerar unha proba Go-no-Go e é adecuado para individuos de entre 5 e 11 anos.

2 - Proba de atención auditiva

A atención auditiva é unha proba que mide oatención auditiva sostida e consiste en contar varios conxuntos de sons a intervalos irregulares. Está calibrado para persoas de entre 5 e 11 anos.

3 - Proba numérica de Stroop

Proba de inhibición de resposta automática (baseado no efecto Stroop). Útil para persoas de entre 6 e 11 anos.

4 - Proba de conclusión de frases alternativas

É outro proba de inhibición pero neste caso a resposta a ser inhibida é do tipo verbal. A proba consiste en completar unha serie de frases evitando palabras que sexan espontáneas ao seu uso. Calibrase en persoas de 6 a 11 anos.

5 - Proba de memoria estratéxica verbal

É unha proba que investiga de canto é capaz o neno organizar a información estratexicamente a almacenar. Avaliar a capacidade total do recordo, o procesamento da información, a inhibición de información irrelevante e o uso de estratexias de aprendizaxe. Pódese usar con nenos de 6 a 11 anos.

6 - Probas MF20 e MF14

É unha proba deseñada para avaliar o control da resposta ao impulso e consiste na busca dunha imaxe de destino entre 5 distractores. Indicado para suxeitos entre 5 e 13 anos.

7 - Proba de CP

É unha proba que precisa principalmente atención sostida e selectivo e require a busca de obxectivos entre moitos distractores. Pódese usar con persoas de entre 7 e 13 anos.

8: escalas SDAI, SDAG e SDAB

Son escalas deseñadas para cuantificar a intensidade e frecuencia de comportamento problemático do tema examinado, dende o punto de vista dos profesores, dos pais e do propio neno.

9 - Escaleiras COM

Cuestionarios para avaliar o cuestións que adoitan producirse en comorbilidade ADHD.

As probas dunha ollada

Proba Áreas investigadas idade
Proba de rana Atención sostida, selectiva e inhibición da resposta motora 5-11 anos
Proba de atención auditiva Atención auditiva mantida 5-11 anos
Proba numérica de Stroop Inhibición da resposta automática 6-11 anos
Proba de conclusión de frases alternativas Inhibición da resposta verbal 6-11 anos
 Proba de memoria estratéxica verbal  Lembranza total, procesamento de información, inhibición de información irrelevante, uso de estratexias de aprendizaxe  6-11 anos
 Probas MF20 e MF14  Control da resposta de impulso  5-13 anos
 Proba de CP  Atención sostida e selectiva  7-13 anos
 Balanzas SDAI, SDAG e SDAB  Comportamento problemático
 Escaleiras COM  Problemas na comorbilidade co TDAH

Conclusións: puntos fortes e débiles

VANTAXES

La BIE é unha batería que permite a avaliación das funcións cognitivas "transversais" capaz de influír significativamente no rendemento escolar e noutras situacións da vida diaria. Tamén permite unha avaliación tanto mediante probas de rendemento como mediante cuestionarios que che permiten recopilar información dende múltiples puntos de vista.

As funcións de atención e execución, aínda que fundamentais en moitos contextos (incluída a escola), son sorprendentemente omitidas en avaliacións neuropsicolóxicas. Este conxunto de probas representa unha ferramenta fácil de usar para identificar as dificultades que se deben investigar durante a avaliación.

dEFECTOS

As mostras de normalización das diversas probas do BIE son de número reducido. A batería tamén deixa de lado algúns compoñentes moi importantes no campo atención-executivo, en particular a atención dividida, a atención alterna, a planificación auditiva e visuo-espacial e a memoria de traballo, tanto desde o punto de vista do alcance como da capacidade de actualización (aquí tes un artigo sobre probas para avaliar as funcións executivas).

Neste sentido pode ser útil completar a avaliación con probas como a memoria de díxitos (WISC-IV), as conexións previstas (CAS) ou o Trail Making, o BVS-Cursos, o Torre de Londres e algunhas probas do BVN.

En resumo BIE aínda é un ferramenta que non pode faltar entre os implicados en avaliacións neuropsicolóxicas na idade do desenvolvemento.

Comece a escribir e prema Enter para buscar

de erro: O contido está protexido !!
Falemos da atención sobre o TDAH